Четвъртък 19, Май 2022г.
Текущи обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
14.12.2018г. Вид на процедурата:
Договаряне без предварително обявление
Уникален номер в Регистъра на ОП:
883733
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Доставка на гориво
Свързана преписка
14.12.2018г.
28.09.2018г. Вид на процедурата:
Договаряне без предварително обявление
Уникален номер в Регистъра на ОП:
869911
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Доставка на гориво
Свързана преписка
28.09.2018г.
05.10.2017г. Вид на процедурата:
Договаряне без предварително обявяване
Уникален номер в Регистъра на ОП:
808359
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Доставка на гориво
Свързана преписка
05.10.2017г.
20.09.2017г. Вид на процедурата:
събиране на поръчки
Уникален номер в Регистъра на ОП:
9068482
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Доставка на закуски за учениците от 1 да 4 клас и приготвяне и доставка на обяд за период от 2.10.2017 до 31.05.2018г.
Свързана преписка
20.09.2017г.
03.10.2016г. Вид на процедурата:
Обява за събиране
Уникален номер в Регистъра на ОП:
9057055
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Доставка на дизелово гориво за отоплителен период 2016/2017
Свързана преписка
03.10.2016г.
19.09.2016г. Вид на процедурата:
Обява за събиране на поръчки
Уникален номер в Регистъра на ОП:
9056671
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Доставка на закуски за учениците от 1 да 4 клас и приготвяне и доставка на обяд за период от 3.10.2016 до 31.05.2017г.
Свързана преписка
19.09.2016г.