Петък 21, Септември 2018г.
Текущи обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
05.10.2017г. Вид на процедурата:
Договаряне без предварително обявяване
Уникален номер в Регистъра на ОП:
808359
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Доставка на гориво
Свързана преписка
05.10.2017г.
20.09.2017г. Вид на процедурата:
събиране на поръчки
Уникален номер в Регистъра на ОП:
9068482
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Доставка на закуски за учениците от 1 да 4 клас и приготвяне и доставка на обяд за период от 2.10.2017 до 31.05.2018г.
Свързана преписка
20.09.2017г.
03.10.2016г. Вид на процедурата:
Обява за събиране
Уникален номер в Регистъра на ОП:
9057055
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Доставка на дизелово гориво за отоплителен период 2016/2017
Свързана преписка
03.10.2016г.
19.09.2016г. Вид на процедурата:
Обява за събиране на поръчки
Уникален номер в Регистъра на ОП:
9056671
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Доставка на закуски за учениците от 1 да 4 клас и приготвяне и доставка на обяд за период от 3.10.2016 до 31.05.2017г.
Свързана преписка
19.09.2016г.