Петък 03, Юли 2020г.

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с
изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование - ТУК

 

Сподели: