Петък 20, Октомври 2017г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище.