Понеделник 06, Юли 2020г.

Превенция на агресията и тормоза в училище

Анкета за ученици - проучване на тормоза

       Уважаеми ученици и родители, с цел подобряване защитната мрежа в училище и редуциране проявите на тормоз и насилие сред учениците, молим всички ученици от 3 до 7 клас в 81 ОУ „Св. Кл. Охридски“ да попълнят и изпратят он-лайн анкетата в срок до 23.12.2018 г., при необходимост и със съдействието на родителите си. Анкетата е анонимна. Благодарим Ви за съдействието!  
 

 

 

Сподели: