Четвъртък 19, Май 2022г.

Ръководство

            Гинка Райчева – директор ginka.raycheva@gmail.com

           Атанаска Петкова – заместник – директор АСД

           Розалина Петкова - зам директор   roze_s_p@abv.bg

           Веселка Текелиева - зам директор  vtekelieva@gmail.com

     Педагогически съветник

            Ана Баждарванова     anabazhdarvanova@gmail.com

     Логопед

           Златка Грозева    zlatka_rai4eva@abv.bg  

   Ресурсен учител

          Невена Янкова    veni__yankova@abv.bg

 

 Учители

            Български език и литература

                        Маргарита Димова     margo1460@abv.bg

                       д-р Добрина Велинова     velinova_bg@abv.bg

                       Даниела Стоянова      stoyanova.daniela28@gmail.com

           Математика и информатика

                        Ивелина Шумакова    iv.shumakova@abv.bg

                        Ели Обренова     eli.obrenova@gmail.com

                        Недялка Васева  nely_vaseva@abv.bg

            Чужди езици

                        Снежана Куюмджиева     snezhanapetrova@gmail.com

                        Олга  Милчева     ole4ka_am@mail.bg

 

            Природни и обществени науки

                        Красимира Върбева    krasymira_1973@abv.bg

                        Дарина Настева     daranasteva@abv.bg

                        Гергана Филипова     gera74@abv.bg

                        Петя Йорданова     petia_iordanova@abv.bg

            Изкуства

                       Виолета Балтаджиева   vbalt@mail.bg

                       Гергана Райчева  gerganaraicheva33@gmail.com

 

            Физическа култура и спорт

                        Красимир Перчемлиев

                        Иван Ангов

                       

         Технологии и предприемачество и информационни технологии

                        Гергана Филипова     gera74@abv.bg

                        Красимира Върбева   krasymira_1973@abv.bg

 

         Начални учители

                        Катя Петрова    katqkadieva@abv.bg

                        Анета Минчева    ancho.bg@abv.bg

                        Кремена Петкова    krem_1970@abv.bg

                        Йонка Петева    yonka_bg@mail.bg

                        Марияна Мартинова    martinova.1969@abv.bg

                        Минка Соколова    mina_66@abv.bg

                        Галина Николова     nikolova_gallina@abv.bg

                        Силвия Енчева   silvia7070@abv.bg

                        Боряна Радева    bori_ana@abv.bg

                        Таня Чанева     canikari@abv.bg

                        Сийка Черкезова  sii4e@abv.bg

                        Златка Ангелова    zlatka_ned@abv.bg

                        Милена Янева     mimisn61@abv.bg

                        Пенка Христова     penka_h_h@abv.bg

                        Катя Терзиева    katia_terzieva@abv.bg

                        Красимира Бузова    krasibuz@abv.bg

                        Симона Василева   monimoni_89@abv.bg

                        Мария Симеонова    simeonova_mariabg@mail.bg

                        Карина Чанева     kchaneva@abv.bg

                        Юлия Янъкова     juliq_rumenova@abv.bg

                       Антония Горанова  antonia.goranova22@abv.bg

       

               Училищна администрация

 

                        Светла Иванова – счетоводител   svetla_q_i@abv.bg

                        София Дукова - счетоводител sofiq_dukova@abv.bg

                        Петя Арабова - ЗТС   petq_arabova@abv.bg

 

 

 

Сподели: