Четвъртък 19, Май 2022г.

История на училището

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

 

 

         ОУ”Св.Климент Охридски” е наследник на училищата “Крум” и “Климент”, за което се споменава в запазените главни класни книги.Сградата се е намирала в двора на сегашното ОУ”Св. Климент Охридски”на ул.”Братя Миладинови”, с четири класни стаи. Дългогодишен главен учител бил Петър Курдов.

      След голямото земетресение през 1928 г., училището е непригодно за учене. Строителната компания “Депозе”изгражда нова постройка до градската градина.Учениците се преместват в новопостроеното училище, което продължава да съществува като Първоначално училище “Крум” до 1936 г.,когато е построена нова сграда  на ул.”Братя Миладинови”.Строежът бил финансиран от училищното настоятелство и продължил две години  /1934 – 1936/ Началото е поставено.

      През 1950 – 1953 г. сградата се преустроива за военна болница.Учениците се пренасочват към единните училища в града.

      След реконструкция през 1955 г. училището бива наново разкрито като НОУ”Крум” с директор Петко Момчилов.

      НОУ”Крум” се обединява с ОУ”Климент” през 1955 г.Броят на учениците  и паралелките нараства.Поради недостиг на стаи, някои паралелки учат в сградата на бившия икономически техникум.По това време директир на училището е Стоян Петев.Следващата учебна година   ОУ”Климент” е на първо място по успех в града и става едно от водещите училища.

През 1958/59 г. директор става Колю Добрев.Към старата сграда е издигната пристройка.Учебната 1960/61 г.учениците посрещат  в разширеното училище.

      В 1961 по решение на  МНП VIII клас минава към прогимназиален курс.

Директор на училището през  периода 1965/68 г. е Никола Атанасов.След него поста заема Мария Андонова,удостоена със званието народен учител и носител на ордена “Кирил и Методий” втора степен.Училището е база на МНО за методическа подготовка на учители от окръга и страната по новото учебно съдържание.

От 1983 г. до 1992 г. директор на училището е Георги Георгиев.През този период училището се утвърждава като едно от водещите в учебно-възпитателната работа. Учениците участват в различни извънучилищни форми и кръжоци.Полага се началото на нова традиция.На учениците,които прославят името на училището се присъжда  Климентова награда.Установяват се връзки  и съвместна  дейност с учителите от град Лвов /Украйна/.През 1989 г. от наименованието на училището отпада народно.

Настоящият директор от 1992 г. е г-жа  Гинка Райчева.

На 10.06.1992 г. ОбС Хаскова с протокол 13-15 променя името на училището от ОУ”Климент Охридски” в ОУ”Свети Климент Охридски”.Събитието е отбелязано с тържествен водосвет.

От 1.01.2001 г. училището прилага системата на делегираните бюджети.

11.05.2006 г. министър Даниел Вълчев връчи наградата “СВ.Иван Рилски”на г-жа  Райчева за принос в развитието на българското училище.

Сподели: